Nimble Productions

Cynyrchiadau

The FA Disability Cup

2 Day Live Broadcast for BT, BT Sport, the FA and Channel 4

The FA Disability Cup with BT was the world’s most accessible coverage of a football tournament to date. Presented by Alex Brooker, Jules Breach and Hannah Cockroft the 5 matches across 2 days included multiple broadcast streams across BT Sport channels with live Audio Description, live Subtitles, live Sign Language and accessible to all on BT Sport’s Facebook channel with a special hour-long programme for Channel 4.

Zwift Academy

Digwyddiad Byw Byd-eang

Mae Zwift Academy yn cynnig gwobr unigryw lle mae degau o filoedd o feicwyr rhithiol o bob cwr o'r byd yn cystadlu i ennill contractau proffesiynol gydag Alpecin-Fenix a CANYON / SRAM. Gan weithio mewn partneriaeth â Zwift, fe grewodd Nimble ddigwyddiad byw byd-eang o 10 gwlad ledled De America, Awstralasia ac Ewrop, wedi'i gynnal yn ganolog o stiwdio rithiol yn y DU. Dyma gynhyrchiad hynod gymhleth ac arloesol lle gynhyrchodd Nimble lu o gynnwys arbennig ar gyfer llwyfannau cymdeithasol a digidol yn ogystal â'r rownd derfynol byw.

Six Nations Sin Bin

Cyfres Adloniant Flynyddol i BBC Un Cymru a BBC iPlayer

Mae Six Nations Sin Bin yn sioe adloniant stiwdio blynyddol gyda wynebau cyfarwydd yn westeion ac yn cynnwys VTs digri er mwyn cychwyn pencampwriaeth y Chwe Gwlad mewn steil. Gabby Logan a Gareth Thomas sy'n cyflwyno'r sioe lle mae enwogion rygbi, digrifwyr a selebs bob wythnos yn rhan o’r raglen. Bellach yn ei bedwerydd gyfres, ar gyfer 2021, er gwaethaf y cyfnod clo, parhaodd Sin Bin i ddifyrru cynulleidfa BBC One Wales ac iPlayer gyda chynulleidfa rithiol, anghysbell a gwesteion byw gan gynnwys Ed Byrne, Sir Bryn Terfel, Gregg Wallace, Ore Oduba, Carol Voderman a Kiri Pritchard-Mclean, yn ogystal â llu o dalent rygbi rhyngwladol megis Shane Williams, Ryan Jones a David Campese. Roedd Sin Bin 2021 yn cynnwys ‘Showdown’, sydd mor adnabyddus erbyn hyn, lle mae pedwar tîm o enwogion yn cystadlu mewn cyfres o heriau rygbi er mwyn profi eu cryfder, eu cyflymder, eu sgiliau a’u dygnwch gyda dim ond un yn enill y gystadleuaeth ffyrnig.

Para Football Adventures

5 Part Series for BT and the Home Nation Football Associations

Alex Brooker and Chelcee Grimes hatch a plan to shine a light on disability football and travel to each of the home nations to introduce TV, Social and Digital audiences to Amputee Football in Scotland, Powerchair in Northern Ireland, Cerebral Palsy Football in England and the Welsh Deaf Futsal team. Produced in partnership with BT and Cake (Havas).

Red Bull Paris Conquest

Live Event Production for Red Bull TV & TikTok

Fresh off the back of Tokyo 2020, some of the world’s best skateboarders competed in a brand new competition format at the iconic setting of the Eiffel Tower in Paris. A bespoke course constructed of renowned Paris skateboard locations, athletes from around the world battled in a knockout format in front of a crowd of thousands.

Wales: The Big Kick-Off

1 x 30 for BBC Wales & iPlayer

An exclusive BBC entertainment show celebrating the Welsh football team in the 2020 European Football Championships. Fronted by Gabby Logan and Wales legend Nathan Blake, the curtain raiser to BBC’s coverage gets the party started with special guests Elis James, Joe Ledley, The Alarm, Natasha Harding and Leroy Brito.

Watch Us Rise

3 x 15 for BT, BT Sport & The FA

Cyfres BT Sport sy'n dilyn grŵp o ferched ifanc sy'n caru pêl-droed ond wedi profi rhai anawsterau mewn bywyd.

Cyfres BT Sport sy'n dilyn grŵp o ferched ifanc sy'n caru pêl-droed ond wedi profi rhai anawsterau mewn bywyd. Wedi’i gyflwyno gan y pêl-droediwr Chelcee Grimes, bydd y gyfres hon yn adrodd stori tair merch ifanc a'r brwydrau maen nhw wedi gorfod goresgyn wrth iddyn nhw ddilyn eu breuddwydion pêl-droed. Rydyn ni'n eu dilyn wrth iddyn nhw gychwyn ar eu taith BT Playmaker, cwrdd â'u harwyr pêl-droed The Lionesses a'u gwylio nhw'n tyfu o blant hunanymwybodol i ferched ifanc hyderus ar y cae ac oddi arno.

Geraint Thomas: The Road will Decide

1x60 ar gyfer BBC One Wales & BBC Two Network

Ffilm ddogfen sy'n cynnwys mynediad unigryw i fywyd y pencampwr a’r Cymro, Geraint Thomas, yn ras dygnwch anoddaf y blaned - y Tour de France. Mae’r ffilm o safbwynt personol Geraint ac yn dangos hanes y daith fwyaf mewn 30 mlynedd, mewn modd gonest, llawn hiwmor. Wedi'i gomisiynu gan BBC Cymru a BBC Two, cydweithiodd Nimble â Thîm Ineos a Geraint Thomas i ddod â'r graean a'r penderfyniad sydd mor ofynnol i gystadlu yn ras enwocaf beicio’r byd. Cyfarwyddwyd gan Stewart Sugg. Uwch gynhyrchydd, Dylan Wyn Davies.

Women’s Football World with Coca Cola

6 x 30 Channel 4

Ffurf fer ar gyfer All4 Social & Digidol

Y cyntaf o’I fath yn y byd, mae’r raglen yma gyda Clare Balding a phencampwr y byd pêl-droed Freestyle, Liv Cooke, yn rhoi mewnwelediad unigryw i bêl-droed menywod ar raddfa byd-eang. Mae Women’s Football World with Coca Cola yn rhoi cipolwg prin i wylwyr y tu ôl i’r llen yn rhai o’r clybiau pêl-droed mwyaf y byd gan gynnwys Manchester City, Juventus ac Arsenal. Mae’r raglen hefyd yn cynnwys uchafbwyntiau o Gynghrair Pencampwyr Merched UEFA, England’s WSL a NWSL America. Mae’n gynhyrchiad aml-blatfform gyda chynnwys wedi'i gynhyrchu ar gyfer Teledu, Cymdeithasol a Digidol Channel 4, fe gydweithiodd tîm Nimble â thîm chomisiynu Channel 4, Nawdd Channel 4, Coca Cola a Mediacom i greu'r raglen Newydd sbon hwn er mwyn ceisio tyfu ymwybyddiaeth a bwrw goleuni ar gêm y menywod.

The Grassroots Football Show

1 x 60 i BT & BT Sport

Ffurf fer ar gyfer BT Social a Digidol

Wedi'i gynhyrchu mewn partneriaeth â Cake (Havas) a Chymdeithasau Pêl-droed y Cenhedloedd cartref, mae Robbie Savage a Jules Breach yn cyflwyno'r sioe sy'n dathlu pêl-droed Grassroots o glybiau amatur i'r elitaidd, gan drafod pwysigrwydd timau o fewn cymunedau. Drwy Ffilmio yn Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru, roedd y sioe yn dangos cynnwys ddigynsail o’r gwersyll hyfforddi prif dîmau’r cenhedloedd cartref wrth iddynt baratoi ar gyfer tymor Haf Pêl-droed 2021 yn Ewrop.

Simple Session 20

Cyd-ddarllediad Byw ar gyfer Red Bull TV & Amazon Yr Almaen

Yn dathlu 20 mlynedd ers digwyddiad sglefr-fyrddio a BMX mwyaf mawreddog y byd. Cynhyrchodd Nimble ddarllediad byw allanol cymhleth o Tallin, Estonia, cyd-ddarlledid ar lwyfannau teledu Red Bull mewn ieithoedd Saesneg a Rwsieg. Cynhyrchwyd ar y cyd â Red Bull Media House a Simple Session. Mae'r digwyddiad yn cynnwys athletwyr chwaraeon gweithredu gorau'r byd am 2 ddiwrnod o gystadleuaeth ddwys.

Sam Warburton: Full Contact

Rhaglen ddogfen 1 x 60 munud ar gyfer y BBC

Dyma bortread ddwys o Gapten eiconig Cymru a’r Llewod, Sam Warburton. Cipolwg unigryw ydyw gyda mynediad digynsail i fywyd cartref, gan ddatgelu beth sy’n gwneud rhyfelwr Rygbi go iawn. Yn cynnwys datgeliadau gan Brif Hyfforddwr Cymru Warren Gatland, y Gwyddelwr eiconig, Brian O’Driscoll, cyn-hyfforddwr Cwpan Rygbi'r Byd, Syr Clive Woodward, a seren gyfredol Cymru, George North. Cyfarwyddwyd gan Stewart Sugg.

RED BULL ROLLERCOASTER

CYNHYRCHIAD DIGWYDDIAD BYW I RED BULL TV

Mae Red Bull Rollercoaster yn gystadleuaeth Sglefrfyrddio rhyngwladol unigryw a gynhelir yn yr ŵyl Action Sport mawr Munich Mash, yr Almaen. Mae athletwyr gorau'r byd yn cystadlu ar gwrs 300 metr, lawr lethr gyda rhwystrau o ddisgyblaethau stryd, fert, parc a phowlen. Cydweithiodd Nimble â Red Bull Media House ar yr ochr olygyddol a chyflenwi staff i gynhyrchu sioeau byw 3 x 2 awr, a ddarlledwyd ar y cyd â Teledu Red Bull, Facebook a You Tube gyda'r cyflwynwyr Ed Leigh, Chris Pastras, Corey Bohan, Nora Vasconcellos, Tina Dixon a Dave O'Caoimh.

Action Woman Heroes 2020

1 x 60’ BT Sport

Ffurf fer ar gyfer BT Social a Digidol

Ar ôl blwyddyn a orfododd pob un ohonom i fyfyrio, yn lle'r sioe wobrwyo fyw flynyddol, creodd Nimble raglen ddogfen ble gwelwyd enillwyr blaenorol Gwobrau Action Woman yn trafod eu llwyddiannau a’r bobl a'u hysbrydolwyd ar hyd y ffordd. Wedi'i gyflwyno gan Clare Balding a’r cyfansoddwr caneuon a chwaraewr Pêl-droed Chelcee Grimes, roedd yn cynnwys gwynebau adnabyddus megis Dina Asher Smith, capten Lioness Lloegr Steph Houghton a Hyrwyddwr Byd Beicio Mynydd Downhill, Rachel Atherton.

BT Sport Action Woman Awards 2019

1x60 Sioe Wobrwyo Byw BT Sport

Dathliad ddigynsail o flwyddyn ym myd chwaraeon menywod yw Gwobrau byw BT Sport Action Woman, wrth i Clare Balding gyflwyno’r gwobrau blynyddol sydd bellach yn ei seithfed flwyddyn. Ymhlith yr enillwyr ar y noson roedd y Sglefrfyrddiwr Sky Brown a gipiodd y wobr Rising Star, Tîm Ewrop yng Nghwpan Solheim enillodd y Wobr Tîm, Mel Marshall, Hyfforddwr Nofio i Adam Peaty enillodd y Lifetime Achievement, ac aeth yr Action Woman of The Year i Pippa Funnell yn dilyn ei llwyddiant yn Nhreialon Ceffylau Burghley. Cyfarwyddwyd gan Dave Skinner. Uwch Gynhyrchydd, Dylan Wyn Davies.

Shane Williams: Rugby, Concussion & Me

Rhaglen ddogfen 1 x 60 munud ar gyfer y BBC

Ymunodd Nimble gyda un o wynebau mwyaf adnabyddus rygbu Cymru ag un o’r Llewod Prydeinig, Shane Williams wrth iddo gychwyn ar daith i ddeall sut mae byd rygbi, yn gweithio i leihau cyf-ergydion yn y gêm fodern i wneud y gamp yn fwy diogel i genedlaethau'r dyfodol. Wedi'i ysbrydoli gan ei blant wrth iddo ofyn sut i wneud ei gamp yn fwy diogel i'w cenhedlaeth nhw ac i’r dyfodol, gwelwyd Shane yn siarad â chwaraewyr â fu, chwaraewyr presennol ac yn cwrdd ag arbenigwyr meddygol proffesiynol, y cyrff llywodraethu gan gynnwys Rygbi'r Byd a'r rhai sy'n ymwneud ar lefel grassroots y gamp yn y DU a thramor. Cyfarwyddwyd gan Stewart Sugg. Uwch Gynhyrchydd, Dylan Wyn Davies.

The Clare Balding Show

Cyfres 12 x 60 i BT Sport, Dydd Iau 8yh

Sioe sgwrsio adloniadol lle mae newyddiadurwraig gwobrwyedig BAFTA, Clare Balding, yn siarad â'r enwau mwyaf yn y byd chwaraeon, megis Rio Ferdinand, Bernie Ecclestone, Frank Lampard, Johanna Konta a Harry Redknapp.

Wedi'i ffilmio o stiwdios BT Sport o flaen cynulleidfa fyw, mae Clare yn cyfuno newyddiaduraeth pryfoclyd a hwyliog a dyfeisiau adloniant a gynlluniwyd i roi cipolwg prin i wylwyr i fywydau ffigyrau chwaraeon gorau Prydain. Gyda fformat newydd ar gyfer 2017, gan gynnwys dylunio stiwdio newydd, graffeg a mwy o ffocws ar greu cynnwys ar gyfer llwyfannau llinellol a digidol BT.

Nass

CYNHYRCHIAD GWYLIAU BYW A FFILMIAU BYRION CYFROL UCHEL

Gŵyl o ddiwylliant a chreadigrwydd stryd a gynhelir yn flynyddol ger Bryste o flaen cynulleidfa o 20,000 yw NASS sy’n cynnwys cystadlaethau Sglefrfyrddio a BMX ac artistiaid cerddorol mawr.

Mae Cynyrchiadau Nimble wedi creu, cynhyrchu a chyflwyno gwasanaethau ffrydio byw ac uchafbwyntiau digidol ar ffurf fer o'r Chwaraeon mwyaf deniadol i’r ifanc ac fe'u gwyliwyd gan fwy nag 8 miliwn o bobl ar sianeli cymdeithasol gan gynnwys Unilad a Facebook.

Mike Meets

6 x 12 MINS I RED BULL TV

Yn ogystal â chynnwys cymorth ychwanegol byr ar gyfer llwyfannau cymdeithasol

Chwe ffilm ddogfen ar chwech o yrwyr Rali mwya'r byd gyda Mike Chen, prif gyflwynydd Pencampwriaethau Rali'r Byd i Red Bull TV.

O'r gorau ym Mhrydain- Elfyn Evans ,i’r seren Gwyddelig Craig Breen, mae'r gyfres yn datgelu uchelfannau a’r iselfannau’r gyrwyr mewn taith newyddiadurol a luniwyd gyda chynhesrwydd ac hiwmor. Wedi'i ffilmio ar leoliad o amgylch Ewrop, mae gan y ffilmiau hynod greadigol hyn fynediad anhygoel i fywydau preifat y gyrwyr gan roi’r cyfle euraid ac unigryw i gynulleidfa teledu Red Bull weld sut fywydau sydd gan yrrwr Rali proffesiynol o'r radd flaenaf.

The Breakdown

8 x 4 Mins | Red Bull TV

Yn ogystal â chynnwys cymorth ychwanegol byr ar gyfer llwyfannau cymdeithasol

Mae 'The Breakdown’ yn gyfres o ffilmiau o safon uchel sy'n arddangos yr amrywiaeth o symudiadau dawnsio sydd yn repertoire criw Breakdance mwyaf blaenllaw yn y byd sef The Red Bull BC One All-Stars.

Dechreuodd Breaking, neu B-Boy, yn strydoedd Dinas Efrog Newydd yn gynnar yn y 1980au, ac ers hynny mae wedi codi i fod yn ffenomen ledled y byd gyda dawnswyr nawr yn cystadlu mewn digwyddiadau byw enfawr yn fyd-eang. Un o'r digwyddiadau mwyaf enwog yw BC One, sef cystadleuaeth flynyddol sy’n cael ei darlledu yn fyw ar Red Bull TV.

Fe wnaeth y gyfres o ffilmiau, pob un dan arweiniad dawnsiwr o ‘Red Bull BC One All Stars’, ddaadansoddi'r symudiadau, yr arddull, yr ystyr a'r teimlad ar gyfer cynulleidfa ieuenctid eang a byd-eang.

Cleientiaid

  • Red Bull
  • BBC
  • BT Sport
  • Facebook
  • Channel 4
  • Coca Cola
  • BT
  • Zwift

Cyswllt

Cysylltwch

The Sail Loft, Frazer Building, 126 Bute Street, Cardiff, CF10 5LE

AMDANOM NI

Ni yw Nimble Productions

Mae Nimble Productions yn gynhyrchwyr sydd wedi ennill sawl gwobr am greu cynnwys diwylliant chwaraeon gyda hanes o lwyddiant am 20 mlynedd. Mae Nimble wedi cydweithio â rhai o dalentau, darlledwyr a brandiau mwyaf blaenllaw'r byd.

Dylan Wyn Davies

Dylan Wyn Davies CYFARWYDDWR CREADIGOL

Cyfarwyddwr Creadigol ac enillydd (RTS, Gold Cannes Lions, Broadcast Digital, BAFTA Academy Cymru), sefydlodd Dylan Nimble Productions gyda Gareth Rees yn 2017 ac yn cynhyrchu cynnwys o safon uchel o’r diwylliant chwaraeon gan arbenigo mewn Adloniant, heb ei sgriptio a chynnwys byw ar gyfer teledu, Cymdeithasol a Digidol.

Cyn Nimble, fel Cyfarwyddwr Creadigol yn cwmni indie Gymraeg Boomerang, tyfodd Dylan yr adran Chwaraeon a Digwyddiadau o fod yn arbenigwr mewn Chwaraeon Eithafol bach i fod yn arweinydd Pan-Ewropeaidd ac wedi mynd ymlaen i ennill sawl wobr mewn digwyddiadau Chwaraeon-Adloniant a chynnwys gwreiddiol.

THE CLARE BALDING SHOW
Dylan oedd y grym creadigol y tu ôl i Sioe Clare Balding ar gyfer BBC2 / BT Sport mewn cytundeb hawliau a rennir heb ei debyg rhwng y ddau ddarlledwr ac arweiniodd ar y cynhyrchiad rhwng 2013 a 2017.

CHANNEL 4 PARALYMPICS
Mae wedi creu a chyflwyno nifer o brosiectau mawr ar gyfer darpariaeth Paralympaidd ‘Channel 4’, gan gynnwys Gemau Pen-blwydd 2016, Pencampwriaethau Nofio ac Athletau Ewrop IPC 2016, Pencampwriaethau Athletau Byd-eang IPC 2015 yn ogystal â'r cynnwys ar ffurf fer ar gyfer partneriaid nawdd ‘Channel 4’, gan gynnwys Allianz a BT.

GT ACADEMY
Roedd Dylan yn allweddol wrth godi a thyfu yr Academi GT â ennillodd wobr aur y Gold Cannes Lions, Rhaglen a Arianwyd gan un o’r ymgyrchoedd hysbysebu mwyaf yn y byd, ac efo oedd hefyd yn gyfrifol am yr ochr gynhyrchu a chreadigol ar gyfer y brand aml-lwyfan hon am 7 mlynedd. Mae arbenigedd AFP helaeth Dylan yn golygu ei fod wedi cael cyflëon i gynhyrchu cynhyrchiadau AFP safonnol ac uchel eu cyllideb ar gyfer brandiau fel Bacardi, Huawei, DHL, a Sony mewn cynnwys aml-lwyfan, aml-genre.

RED BULL TV
Mae cynhyrchiadau cymhleth arall yn cynnwys rhaglenni byw mawr ar gyfer Red Bull TV, gan gynnwys Red Bull Air Race, Digwyddiad BMX & Sglefrfyrddio mwyaf Ewrop - Simple Sesssion a rownd derfynol Taith Freeride, Sgïo ac Eirafyrddio y Byd; Verbier Xtreme.

LIVE AWARD SHOWS
Mae Dylan hefyd wedi dyfeisio a chyflwyno sioeau gwobrau byw ar raddfa fawr, gan gynnwys Gwobrau Pêl-droed Facebook a Gwobrau ‘Action Women of the Year’ i BT.

GARETH REES

GARETH REES RHEOLWR GYFARWYDDWR

Gareth has worked in the TV industry for over 20 years. As a founder and Managing Director of Nimble Productions and Nimble Dragon, he has over the past few years established the company as a key voice in the Welsh creative scene, with solid links with local and network broadcasters and a strong business foundation.

In 2007, Gareth was part of the team responsible for floating the Cardiff based Boomerang+PLC business. He understands the challenges of managing and growing a Nations independent and leading a strong creative team.

KATY CARTWRIGHT

KATY CARTWRIGHT PENNAETH CYNHYRCHU

Mae gan Katy brofiad helaeth o ugain mlynedd o reoli cynhyrchiadau amrywiol gan gynnwys rhai ffeithiol, adloniant, chwaraeon a drama. Cyn ymuno â Nimble Dragon roedd Katy yn rheolwr cynhyrchu yn Blink Films, a chyn hynny yn Boomerang, yn rhedeg nifer fawr o gynhyrchiadau llwyddiannus gan gynnwys 'Posh Pawn' ac 'Extreme Cake Makers' i Channel 4. Dechreuodd Katy ei gyrfa yn y BBC, yn gweithio ar amrywiaeth o raglenni a chyfresi, gan gynnwys 'DIY SOS': 'The Big Build' a 'Doctor Who Confidential'.

FLO KOEHLER

FLO KOEHLER UWCH GYNHYRCHYDD

Mae Flo yn Uwch Gynhyrchydd ystwyth a chreadigol, gyda llygaid arloesol ar bob prosiect.

Wedi dechrau ei yrfa gyda MTV, fe gynhyrchodd Flo amryw o fformatau, megis portreadau artistiaid ffurf hir, gwyliau cerddoriaeth byw, sioeau gwobrwyo a rhaglenni stiwdio hwyr y nos.

Roedd Flo yn rhan o dîm cynhyrchu byw Red Bull Media House am bron i ddegawd. Chwaraeodd ran allweddol wrth gyflwyno rhaglenni fel Cwpan y Byd UCI MTB, Freeride World Tour, Vans Park Series a Neymar Junior’s Five, i enwi ond ychydig.

Cyn Nimble, roedd Flo yn gweithio fel Pennaeth Cynhyrchu ar gyfer arbenigwyr ffrydio byw yn Amsterdam, NOMOBO. Yn ogystal ag arwain a datblygu'r tîm cynhyrchu, roedd yn gyfrifol am ychydig o'r cynyrchiadau mwyaf cymhleth y mae'r cwmni wedi'u cyflwyno hyd yma. Ymhlith y cleientiaid roedd Workday CCW, Salesforce Dream TX, IBM Think a Red Bull Uncontained.

ROB HARPER 

ROB HARPER  CYFARWYDDWR CYLLID

Dechreuodd Rob ei yrfa yn y sector archwilio a chyfrifeg lle cymhwysodd fel Cyfrifydd Siartredig cyn ymuno â Channel 4 yn 2001.Ymunodd Rob â Channel 4 yn 2001.

Fel Cyfarwyddwr Cyllid 4 Rights, busnes masnachol Channel 4, am dros ddeng mlynedd bu Rob yn rheoli un o gronfeydd buddsoddi annibynnol rhaglenni mwyaf y DU, gan fuddsoddi yn rhai o raglenni a chyfresi mwyaf eiconig Channel 4, gan gynnwys 'Shackleton', 'Shameless', 'Green Wing', 'The Joe Simpson films', 'The Beckoning Silence' a 'Touching the Void'.

Yn 2011 fe wnaeth ddatblygu model ariannu unigryw ar gyfer y ffilm hynod lwyddiannus, 'The Inbetweeners Movie', a aeth ymlaen i fod yn un o ffilmiau comedi mwyaf llwyddiannus y DU.

Yn fwy diweddar mae Rob wedi canolbwyntio ar apwyntiadau Cyfarwyddwyr Cyllid mewn cwmnïau entrepreneuraidd/cychwynnol o fewn y diwydiannau creadigol. Mae'r rhain wedi cynnwys nifer o gwmnïau cynhyrchu teledu a ffilm lle mae wedi sefydlu a rheoli adrannau cyllid ac wedi codi cyllid buddsoddi i gefnogi twf busnes.

DYLAN THOMAS 

DYLAN THOMAS  Cynhyrchydd Cynorthwyol

Mae’r aml-dalentog Dylan Thomas yn Gynhyrchydd Cynorthwyol yn Nimble Productions ac yn arbenigo mewn cynyrchiadau llinol a digidol. Mae Dylan wedi gweithio ar draws nifer o raglenni a digwyddiadau llwyddiannus yn ystod ei amser yn y cwmni gan gynnwys Geraint Thomas: The Road Will Decide, Sam Warburton: Full Contact, Women’s Football World with Coca-Cola, Six Nations Sin Bin, The Grassroots Football Show & BT Sport Action Woman Awards.

GARETH THOMAS

GARETH THOMAS RESEARCHER

Mae Gareth wedi gweithio ar draws llawer o gynyrchiadau i Nimble. Cyn ymuno â Nimble, roedd Gareth yn aelod o Only Boys Aloud a ddaeth yn 3ydd ar Britain’s Got Talent a mi oedd yn gyflwynydd digidol ar gyfer rhaglenni Cân i Gymru ac Eisteddfod yr Urdd/Genedlaethol i S4C.

I Nimble, mae Gareth wedi gweithio ar Trysorau’r Teulu (S4C); Ffrindiau Ffôn ar Wyliau (S4C); The Wedding Dress Shop (BBC Wales); Six Nations Sin Bin (BBC Wales); Watch Us Rise (BT Sport); Para Adventures (BT Sport).

cyWelsh